Onze bestaansredenen

De Belgische groepering van de visindustrie “VIS & GEZOND” staat in voor de vertegenwoordiging van haar leden bij officiële instanties, en voor de verdediging en de bevordering, in de meest uitgebreide zin, van de algemene professionele en corporatieve belangen van haar leden.

De leden van de groepering “Vis & Gezond” zijn Belgische bedrijven actief in de bewerking, verwerking en verkoop van vis en visproducten. Hun werkgebied kan zich zowel op de Belgische als op de ruimere Europese en internationale markten situeren.

Elk Belgisch visverwerkend bedrijf (met VE-nummer) kan lid worden van de beroepsvereniging. Het groeiend aantal leden verhoogt de drukkingskracht van de groepering bij het tot stand komen van nationale en Europese regelgevingen. Relevante informatie voor de sector wordt besproken op de ledenvergaderingen of verspreid via e-mail. Zo blijven de leden up-to-date over de evoluties binnen de sector.