Autocontrolegids

AUTOCONTROLEGIDS G-032 VAN DE VISSECTOR

De autocontrolegids is een document dat dient als richtlijn om uw autocontrolesysteem bij te sturen en te laten valideren door een certificeringinstelling. Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem zullen een voordeel hebben op het jaarlijks te betalen bedrag van de heffingen t.a.v. het FAVV.

De autocontrolegids is een document dat dient als richtlijn om uw autocontrolesysteem bij te sturen en te laten valideren door een certificeringinstelling. Bedrijven met een gevalideerd autocontrolesysteem zullen een voordeel hebben op het jaarlijks te betalen bedrag van de heffingen t.a.v. het FAVV.

Bij afwezigheid van een gevalideerd autocontrolesysteem wordt het bedrag van de heffingen vanaf 2011 verdubbeld, en nemen de controles door het FAVV toe. Daartegenover staat een bonus indien het bedrijf wel een gevalideerd autocontrolesysteem heeft, de heffingen worden dan gehalveerd.

De autocontrolegids G-032 voor de visverwerkende sector werd in juni 2011 goedgekeurd door het FAVV.

De prijs bedraagt :

  • 500 € (incl. BTW) voor de bedrijven uit de visverwerkende sector
  • 1.000 € (incl. BTW) voor de certificerende organisaties en andere geïnteresseerden

Hoe de gids aanschaffen?

U kan de autocontrolegids bestellen door contact op te nemen met het secretariaat

Belgische groepering van de visindustrie
t.a.v. Francis Pil
Kolvestraat 4
8000 Brugge
Tel: 050/ 45 87 90
Fax: 050/ 45 85 86
info@visengezond.be