Voorwoord

Vis en gezond ! Anno 2018 is de naam van onze vereniging meer dan een slogan of belofte : het is meer dan ooit een duidelijke en duurzame overtuiging !

We steunen ons enthousiasme en vastberadenheid op concrete vaststellingen : de Belgische visverwerkende industrie stelt vandaag nagenoeg 2.000 mensen tewerk en is met een omzet van meer dan 1,1 miljard euro een belangrijke speler in de Belgische economie.

De kwaliteit van de vis die de Belgische consument op zijn bord krijgt, is met de jaren ontegensprekelijk nog verbeterd. Een onberispelijke houding van onze visverwerkende industrie en concrete initiatieven zoals bijvoorbeeld de autocontrolegids hebben hier een actieve bijdrage geleverd. Op vele vlakken wordt de Belgische visindustrie binnen de Europese Unie aanzien als een voorloper op vlak van kwaliteit en controle.

Een verantwoorde aanpak is en blijft meer dan ooit onontbeerlijk om de duurzaamheid van onze industrie te kunnen waarborgen.  Het is dan ook bijzonder hoopgevend om op te merken dat problematieken zoals overbevissing een gunstige evolutie kenden en dat een plichtsbewuste houding haar vruchten afwerpt.

De veelzijdigheid van onze sector, met een evenwichtige mix van wilde vis en gekweekte vis, verse vis en diepvriesvis, inlandse vis en ingevoerde vis, moet het mogelijk maken de stijgende consumptie van gezonde vis bij onze bevolking, die wij resoluut aanmoedigen,  ook in de komende jaren mogelijk én gezond te houden.

Dirk Vandepitte, bestuurder Pittman Seafoods